Rechercher des projets européens

NLCC - Investments

NLCC - Investments ska tillsammans med projektet NLCC - Cooperation bli ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Genom aktiviteterna i NLCC - Cooridor och investeringarna i detta projekt samordnas logistikcentren längst korridoren. Investerinarna som ska göras i hamnarna i Umeå och Vasa är strategiska i fråga om att flytta en stor andel landsvägstransporter till kortare, effektivare och miljövänligare vattenvägar och järnvägar.

Coordinateur

Details

  • 50%   1 321 400,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires