Rechercher des projets européens

NLCC - Cooperation 

Projektet bidrar till ett fördjupat samarbete kring hållbar infrastruktur för en mer tillgänglig Östersjöregion. Transportområdet präglas av olika system som inte är optimerade för interregionala transporter. Samarbetsprojektet är en pusselbit i byggande av en interregional transportkorridor i öst-västlig riktning mellan tre länder. Projektet bedrivs inom ramen för ett gemensamt koncept "Nordic Logistic Center Corridor" och samordnas med projektet NLCC - Investments (se nedan). En viktig projektkomponent är järnvägsutredning mellan Västerbotten och Helgeland.

Coordinateur

Details

  • 50%   562 700,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires