Rechercher des projets européens

NIRCE Near Infrared Center of Excellence (NIRCE)

Projektet ska fortstta med gränsöverskridande aktiviteter inom forskning och undervisning där den långa erfarenheten i Sverige blandas med tillämpningar i Finland och ett kontaktföretag i Norge.Near Infrared Center of Excellence skall vara drivande i att organisera industrikurser, akademiska kurser, vetenskapliga projekt, publicering och industrisamarbete inom nära infraröd spektroskopi och kalibering.Projektet ska trygga att "The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy" kan genomföras i Umeå och Vasa i juni 2007.

Coordinateur

Details

  • 50%   750 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

3 Participants partenaires