Rechercher des projets européens

"Négy Kapu" Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban / "Štyri brány" Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne (Négy Kapu / Štyri brány)
Date du début: 31 août 2012, Date de fin: 30 août 2014 PROJET  TERMINÉ 

A projekt négy turisztikai látogatóközpont kialakítását és fejlesztését foglalja magában a magyar-szlovák határtérségben, az infrastruktúra fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektet a tartalomfejlesztésre is. A projekt turisztikai kapcsolatok erősítésével és beruházások megvalósításával járul hozzá a program stratégiai céljainak megvalósulásához. A társadalmi integrációt jelentős mértékben segíti, hogy a határ két oldaláról a másik országba érkező turisták megismerjék a szomszédos térségek természeti és kulturális értékeit, helyi termékeiket.A projekt célkitűzései a program mindkét prioritásához illeszkednek. A turisztikai programok hozzájárulnak a szomszédos térségek és azok lakóinak megismeréséhez, elősegítve a különböző társadalmi csoportok elfogadását, idővel pedig a szélesebb körű közös gondolkodás és együttműködések elterjedését, amelyek a gazdasági együttműködésekben is tovagyűrűzhetnek. A határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítését azonban közvetlenül is érinti a projekt a turizmus eredményességének növelésével, azáltal, hogy növekszik a turistaforgalom, a turisták pedig több információt, összességében magasabb színvonalú szolgáltatást kapnak.A határ menti területek információáramlásának segítését a projekt kommunikációs tevékenysége révén fejti ki, új honlap kerül kialakításra, a turisztikai szereplőkről adatbázist készítünk az információk közvetlen eljuttatásának segítésére. Nem csak a hely marketing anyagokat terjesztünk, hanem a projekt által érintett területek prospektusait is. A természeti értékek védelme azáltal valósul meg, hogy a projekt részvevői a természeti erőforrások fenntartható hasznosítását helyezik előtérbe, nem vél a természetvédelmi területek túlterhelése./Projekt zahŕňa vytvorenie a rozvoj 4 turistických návštevných centier v maďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti. Popri rozvoji infraštruktúry kladie veľký dôraz aj na rozvoj obsahu. Spoločenskej integrácii vo významnej miere pomáha aj to, že turisti prichádzajúci z obidvoch štátov do druhého štátu, spoznávajú prírodné a kultúrne hodnoty susedných oblastí a miestne výrobky týchto oblastí. Turistické programy prispievajú k spoznávaniu susedných oblastí a ich obyvateľstva a napomáhajú tým prijímaniu rôznych spoločenských skupín a neskoršie aj rozšíreniu spoločného myslenia a spolupráce, ktoré následne prechádzajú aj do hospodárskej spolupráce. Projekt, okrem zvýšenia cestovného ruchu nepriamo vplýva aj na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti tým, že sa zvýši návštevnosť regiónu a turisti získajú viac informácií, a tiež sa zvýši úroveň služieb. Pre napomáhanie toku informácií v prihraničných oblastiach projekt poskytuje pomoc prostredníctvom svojej komunikačnej činnosti, vytvorí sa nová webová stránka a o účastníkoch cestovného ruchu sa vytvorí databáza s možnosťou bezprostredného poskytovania informácií. Okrem marketingových materiálov tohto miesta, distribuujeme aj prospekty pre ďalšie oblasti, ktorých sa projekt týka. Achievements: The project Four gates is a joint tourism development with four different locations, partners and services and with one common tourist package and a thematic route in the Hungarian-Slovak border region. All four locations are set in beautiful natural environments, however the number and the quality of accommodations and other tourist services is not sufficient. The lead partner, Károly Róbert University in Gyöngyös, established a visitors centre called Mátra point which provides useful information for tourists visiting the Mátra mountain. The cross border partner Ipeľská únia near Šahy expanded the visitor centre of Rybárik riečny providing special services for smaller groups including accommodation, and can cater for conference tourism and school activities. The village of Kozárd is the third gate of the project, situated in the eastern slopes of the hills of Cserehát with perfect conditions for rural tourism, for example Palóc traditions and gastronomy. The fourth gate is the Ecotourism Centre in Kismaros in the mountain of Börzsöny, where the Magosfa Foundation created complex Eco tourism services for elementary school pupils.

Coordinateur

Details

  • 83.4%   1 580 515,19
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website