Rechercher des projets européens

Naucná stezka Hugolína Gavlovica
Date du début: 31 juil. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zameren na podporu turistického ruchu v obou príhranicních mikroregionech - mikroregion Jižní Valašsko a mikroregion Zdroje Bielých Karpát. Turirstický ruch v obou príhranicních regionech bude zvýšen prostrednictvím cykloturistické trasy, která bude spojovat mesto Valašské Klobouky v Ceské republice a obec Pruské ve Slovenské republice. Obe tyto sídla jsou prirozenými centry obou mikroregionu, jak z historického, tak z územeprávního - soucasného pohledu. Cykloturistická trasa bude symbolem sounáležitosti a spojení obou národu v rámci sjednocené Evropy prostrednictvím Evropské Unie. Mimo tyto konecné sídla, bude trasa dále procházet 4 obcemi v Ceské republice a 3 obcemi ve Slovenské republice. V každé obci cykloturistické trasy bude instalována informacní tabule, která bude upozornovat na významné historické zájímavosti v každé obci. V obou konecných obcích cykloturistické trasy vznikne naucný chodník pro peší, který bude vyzdvihovat historický potenciál atraktivity regionu. Naucný chodník povede k jednotlivým památkám a bude vybaven popisnými informacními tabulemi. Sjednocujícím elementem projektu je rukopis Hugolína Gavlavica - :Valaskej školy mravúv stodoly. Pochází z 18.stol. a je smesí moravského a slovenského dialektu, má výchovný charakter s platným odkazem i pro tuto dobu. Na všech informacních tabulích bude proto nápis s veršem tohoto naucného rukopisu. Podarí se tak spojit zámer zvýšení turistické atraktivity spolecného príhranicí s naucnou náplní i s ohledem na tradicní hodnoty a historii obou národu. Projekt tak prispeje k rozvoji obcanské spolecnosti a sblížení obou príhranicních oblastí.

Coordinateur

Details

  • 75%   2 066 700,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires