Rechercher des projets européens

Natursten i Botnia-Atlantica (NIBA)

Projektet ska utveckla samarbetet mellan intressenter inom mineralundersökning för att gemensamt förbättra möjligheterna att kommersiellt använda natursten som byggnadsmaterial. Målet för projektet är att initiera en gemensam utveckling av stenindustrin inom projektområdet, med fokus på natursten.

Coordinateur

Details

  • 26.5%   197 500,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires