Rechercher des projets européens

Náš duhový svět
Date du début: 8 nov. 2005, Date de fin: 30 janv. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Kulturní a sportovní akce pořádané v roce 2006 pro české a polské handicapované klienty ústavů sociální péče v Ostravě a v Polsku na základě oboustranné spolupráce. Jedná se celkem o pět společných akcí, z nichž tři jsou pořádány na území ČR a dvě na území Polska: Beskiski Rajd Górski v Równici-Ustroni ke Dni mentálně postižených a Třebovická olympiáda v přizpůsobených sportech v Ostravě-Třebovicích, XI. Setkání rodin v partnerském zařízení v Pogórze v Polsku v září 2006, výstava Náš duhový svět III v Ostravském muzeu v listopadu 2006 a v prosinci pak Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro mentálně postižené sportovce. Všech těchto akcí se zúčastní obě partnerské strany.

Coordinateur

Details

  • 75%   106 092,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires