Rechercher des projets européens

Nätbaserad uppdragsutbildning
Date du début: 31 mars 2005, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projektets syfte är att göra akademisk utbildning tillgänglig on demand. Projektet kommer att utveckla modeller för ett flexibelt nätbaserat lärande riktat mot företag som önskar uppdragsutbildningar.

Coordinateur

Details