Rechercher des projets européens

Na stezkách bez hranic
Date du début: 28 févr. 2009, Date de fin: 30 oct. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je přímou odpovědí na vstup České republiky a Polska do Schengenského prostoru a úzce tak souvisí s rozvojem cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí. Otevření hranic umožňuje spojení již existujících turistických tras po obou stranách hranice, a to v místech, kde to do roku 2007 nebylo možné. Dlouhodobým výsledkem této činnosti bude oživení turistického ruchu v místech pro cestovní ruch dosud málo využívaných. V rámci projektu dojde k proznačení přeshraničních propojení a vytvoření informačního systému v podobě 16 dvoujazyčných informačních tabulí do 0,6 m2 a 16 map do 0,6 m2 (dále jen infosystém), s popisem propojení cyklostezek a zajímavostí v nejbližším okolí. Tento infosystém bude rozmístěn na 16 místech na Jesenicku v blízkosti hranic, dle platných stavebních povolení a souhlasů. V návaznosti s tímto infosystémem bude na cyklotrase umístěno 7 odpočívadel se zázemím, včetně prvků na protáhnutí po jízdě na kole. Vše bude vyrobeno tak, aby celý komplex zapadal do prostředí (dřevo). Na polské straně bude instalováno 9 odpočívadel a 9 infosystémů. Snahou při proznačení bylo pokrýt celou šíři státní hranice a zabrat co největší území. Podobný projekt v takovém rozsahu nebyl na česko-polské hranici ještě realizován. Proto si od něj realizátoři slibují velký zájem médií i samotných cykloturistů. Realizace projektu je rozložena do 18-ti měsíčního harmonogramu, s cílem efektivního vynakládání finančních prostředků z fondů EU. Období březen 2009 až srpen 2010 bude probíhat v následujícím pořadí: sběr textů a fotografií na propagační materiály; značení tras v terénu; grafické práce; překlad;, výběr, zadání a nákup odpočívadel; tisk a výroba venkovních map; tisk propagačních materiálů (mapy, brožurky, letáku); příprava a instalace odpočívadel a infosystému; výběr a nákup reklamních předmětů; PR (společné mediální propagace ČR-PR destinace). Na konci projektu proběhne závěrečné vyúčtování. Achievements: Cílem projektu bylo rozšíření turistické nabídky pl-cz pohraničí stvořením společného turistického produktu, rozvoj turistické infrastruktury, propojení sítě stezek již existujících tras na české a polské straně, a zlepšení přístupu k vícejazyčným informacím o nabídkách cestovního ruchu v česko-polském příhraničí. Výstupem projektu bylo označení turistických tras "přes hranici", instalace infosystému a odpočívadel a vydávání plánovaných propagačních materiálů. Touto propagací se zvýšil zájem o jesenicko-nysský region, a specifické cíle tak budou využívány všemi cílovými skupinami. Mezi hlavní aktivity projektu patřilo vytipování lokalit pro umístění odpočívadel s informačními cedulemi, zmapování cyklistických tras a zpracování publikace. Na všech aktivitách se žadatel projetu podílel společně s polským partnerem. Obsah publikace byl stanoven společně s partnerem projektu. Následná distribuce probíhala na obou stranách jesenicko-nysského regionu. Na realizaci projektu byl v rámci realizačního týmu vyčleněn vedoucí projektu, jeho manažer a účetní, kteří projekt řídili, koordinovali a realizovali. Partneři realizovali už několik přeshraničních projektů a spolupráce probíhala bez jakýchkoliv komplikací. Příprava i realizace probíhala velice úzce, konkrétně a s ohledem na skutečné potřeby obou regionů. V budoucnu partneři rádi využiji zkušeností a kontaktů, které spolu v rámci realizace získali.

Coordinateur

Details

  • 80.9%   187 886,96
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires