Rechercher des projets européens

Na běžkách pod Kralickým Sněžníkem
Date du début: 14 déc. 2006, Date de fin: 30 mars 2008 PROJET  TERMINÉ 

Záměrem projektu je vytvoření produktu turistického ruchu - běžeckých tras v lokalitě pod Kralickým Sněžníkem. Doplňkem k tomuto produktu bude vydání propagačních materiálů, informujících o jednotlivých trasách, dopravní dostupnosti a parkovacích možnostech v lokalitě. Zamýšleným výsledkem projektu je zvýšení počtu polských lyžařů v lokalitě Dolní Morava. Projekt bude mít pozitivní dopad jak na posilování pocitu sousedství mezi občany na obou stranách státní hranice a na vytváření vazeb mezi občany, tak na hospodářský růst a stabilizaci obyvatelstva k lokalitě. Současně díky kvalitní nabídce aktivního vyžití dojde ke zkvalitnění života občanů na obou stranách hranice.

Coordinateur

Details

  • 73.2%   438 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires