Rechercher des projets européens

Muzyka pod Tatrami
Date du début: 31 déc. 2010, Date de fin: 29 sept. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Muzyka pod Tatrami jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Karola Szymanowskiego - oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Orawskiego podjętym w celu zwiększenia i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza. Polsko-słowacka współpraca regionów przygranicznych w dziedzinie turystyki ma zostać wzmocniona przez działania kulturalne. W celu przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla odbiorców projektu przedsięwzięcie obejmuje również działania inwestycyjne po stronie polskiej i słowackiej. Celem projektu jest zwiększenie walorów turystycznych obszarów pogranicza polsko-słowackiego w kontekście promocji turystki kulturowej w oparciu o dziedzictwo kulturowe obu krajów i doświadczenie obu instytucji. Koncerty muzyki Karola Szymanowskiego, a także innych kompozytorów polskich i słowackich, dla których inspiracją były Tatry mają nie tylko promować twórczość wybitnych kompozytorów, ale także wejść na stałe do oferty kulturalnej obu instytucji jako trwały efekt współpracy. Placówki muzeów będą pokazane jako atrakcyjne miejsca turystyczne, które proponują bogatą i  nowoczesną ofertę dla różnych grup odbiorców -  sąsiadów zza granicy, dzieci i młodzieży, melomanów, w końcu dla turystów, którzy zeszli ze szlaku.  Zaplanowane zostały koncerty w wykonaniu artystów profesjonalnych, a także uczniów szkół artystycznych. Odbędą się: koncert muzyki górskiej, koncert muzyki organowej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, gra miejska, przygotowana zostanie ekspozycja o instytucjach partnerskich oraz atrakcyjne przewodniki, informatory i informacje na  stronach internetowych partnerów. Działania inwestycyjne będą obejmować budowę Centrum Turystycznego pod Zamkiem Orawskim oraz odnowienie i uatrakcyjnienie aranżacji Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności regionów przygranicznych w zakresie turystyki kulturowej i zapewnią ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego. Achievements: Celem projektu było zwiększenie walorów turystycznych polsko-słowackiego pogranicza poprzez promocję turystyki kulturowej. W ramach projektu przeprowadzone zostały dwie inwestycje, liczne działania kulturalne oraz szeroko zakrojona kampania medialna. W ramach inwestycji zmodernizowana została zabytkowa willa Atma w Zakopanem, będąca siedzibą Muzeum Karola Szymanowskiego. Zainstalowano między innymi oświetlenie zewnętrzne, dostosowano wejście do muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych, zieleń wokół Atmy zaaranżowano w taki sposób, w jaki istniała za życia kompozytora. We wnętrzu zamontowano systemy multimedialne prezentujące między innymi życiorys Szymanowskiego oraz filmy biograficzne i muzyczne. Po stronie słowackiej, u podnóża Zamku Orawskiego, stanęło centrum turystyczne, w którym odwiedzający mogą poczekać na swoją kolej zwiedzania Zamku. W centrum znalazła się biblioteka, a także multimedialna tablica dotykowa, dzięki której można uzyskać informacje nie tylko o zbiorach Zamku, ale także o innych turystycznych atrakcjach w regionie. W ramach działań miękkich w projekcie zorganizowanych zostało kilkanaście koncertów polskiej i słowackiej muzyki inspirowanej Tatrami, warsztaty dźwiękowe i plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także opracowana została gra terenowa Szlakiem zakopiańskiej bohemy początku XX wieku, w którą każdy może zagrać samodzielnie.

Coordinateur

Details

  • 85%   1 057 117,75
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires