Rechercher des projets européens

mocja systemu turystycznego Kowary - Malá Úpa - Pec pod Snežkou (Promocja systemu turystycznego Kowary - Malá Úpa - Pec pod Snežkou)
Date du début: 30 juin 2005, Date de fin: 30 déc. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt zmierza do połączenia i zintensyfikowania systemu promocji turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego, czego wynikiem będzie zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej, a także wzmocnienie współpracy między dwoma krajami, we wzajemnych działaniach proturystycznych. Projekt poprzez scalenie ścieżek rowerowych oraz szlaków do narciarstwa biegowego po obu stronach granicy, przyczyni się do swobodnego przepływu turystów jak i mieszkańców. Pośrednio wpłynie to na zniesienie barier w kontaktach społeczności na obszarze pogranicza, począwszy od barier językowych oraz mentalnych.

Coordinateur

Details

  • 66.8%   55 522,88
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires