Rechercher des projets européens

Мисли разумно/Think Wise
Date du début: 1 mai 2013,

„МИСЛИ РАЗУМНО” е проект на тема ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИ и има за цел да помогне на младежки лидери и младежки работници да развият своите умения за планиране и реализиране на проекти и обучения, свързани с пристрастяването към психотропни вещества, както и със здравословния начин на живот. В последните години рязко се увеличава използването на наркотици и алкохол сред младежите и поради тази причина ние решихме да направим проект, имащ за цел да се бори с това явление. Проектът ще се реализира в Русе в продължение на 7 дни с представители на 12 организации от 11 държави. По време на обучението участниците ще имат възможност да обменят опит със свои колеги, да се срещнат със специалисти, които работят с младежи по тези проблеми и от които да научат последните тенденции и добри практики. Един от основните акценти на проекта е да покаже на младежите негативните ефекти от пристрастяването – върху тяхното физическо, психологическо и личностно развитие. По време на проекта планираме дейности за разработване на интерактивни методи за превенции на зависимости и практикуване на здравословен начин на живот, както и споделяне на добри практики между участващите страни.

Coordinateur

Details

  •   18 084,61
  • Youth\Youth in action (2007-2013)\Youth in the World\Cooperation with neighbouring partner countries
  • Projet sur ERASMUS platform

11 Participants partenaires