Rechercher des projets européens

měny mikroregionu Mikulovice - Glucholazy v průběhu 20. století (Proměny mikroregionu Mikulovice - Glucholazy v průběhu 20. století)
Date du début: 31 mars 2006, Date de fin: 30 janv. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Cílem projeku je vytvoření nového výukového CD, které sestaví, za odborného dohledu, žáci základní školy Mikulovice, a to ve spolupráci se žáky a pedagogy základní školy v Glucholazích. Bude vytvořen výukový program, který zmanpuje proměny regionu Mikulovice - Glucholazy a bude nabídnut k využívání ostatním základním a středním školám v Olomouckém kraji a polském příhraničí. Dalším cílem projektu je vytvoření informační brožury, která využije fotografie a ostatní poznatky žáků a informace poskytnuté dalším partnerem projektu - obcí Mikulovice a bude tak sestavena jako shrnutí turistických možnotí regionu. Dalším výstupem projektu bude putovní fotografická výstava.

Coordinateur

Details

  • 75%   204 375,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires