Rechercher des projets européens

Manoeuvres
Date du début: 14 déc. 2007, Date de fin: 14 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Historische verdedigingswerken hebben een grote aantrekkingkracht op toeristen en kunnen een aanzienlijke impuls leveren aan de plaatselijke en regionale economie. De instandhouding, exploitatie, functionaliteit, bezoek- en beleefbaarheid is vaak een probleem omdat de oorsprong en functie niet gericht was op exploitatie en bezoek. Ook bleef men lang tijd vasthouden dat er aan dit soort historische bouwwerken niets veranderd mocht worden. Dat standpunt is nu losgelaten en er wordt sinds kort ook erkend dat behoud eigenlijk alleen mogelijk is door ontwikkeling.Hoe ontwikkel je een verdedigingswerk met behoud van de cultuurhistorische, ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke waarden. Het project Manoeuvres wil daarin verandering brengen. Negen beheerders van de historische verdedigingswerken die in Zuid-Nederland en Vlaanderen liggen gaan samen kijken hoe ze dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen doen. Achievements: Hoe ontwikkel je een verdedigingswerk met behoud van de cultuurhistorische, ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke waarden? Manoeuvres heeft hierop een antwoord gegeven en heeft dit samen met negen beheerders van de historische verdedigingswerken in Zuid-Nederland en Vlaanderen op een innovatieve en duurzame manier aangepakt. Alle negen verdedigingswerken rond de grens werden vernieuwd en eenerfgoedforumorganisatie werd opgestart. Op lokaal niveau zijn ook talrijke kleinschalige verbeteringen met betrekking tot natuur, waterbeheer, bezoekersmanagement, fiets- en wandelpaden gerealiseerd.

Coordinateur

Details

  • 30.7%   2 825 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

9 Participants partenaires