Rechercher des projets européens

lsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa - budowa średniowiecznego grodu drewnianego (Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa - budowa średniowiecznego grodu drewnianego)
Date du début: 17 févr. 2005, Date de fin: 30 déc. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt obejmuje utworzenie Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa. Siedzibę Centrum stanowić będzie warowny gród, położony nad zbiornikiem retencyjnym w gminie Byczyna, którego budowa jest przedmiotem projektu. Gmina Byczyna jako beneficjent projektu współpracuje z miastem Zlate Hory oraz Opolskim Bractwem Rycerskim i Grupą Szermierczą Jesenik z Czech. W Centrum będą organizowane przez rycerzy szkolenia i imprezy z udziałem bractw z Polski i Czech, czego rezultatem będzie wzrost atrakcyjności turystycznej terenu pogranicza oraz aktywizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Całkowity koszt prjektu: 3694 822,08 PLN, procentowy udział: 75 EFRR, gmina Byczyna 25.

Coordinateur

Details

  • 75%   679 628,33
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires