Rechercher des projets européens

lsko-czeska współpraca sportowa Opole-Ołomuniec. (Polsko-czeska współpraca sportowa Opole-Ołomuniec.)
Date du début: 21 mars 2006, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt ma na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi klubami sportowymi, czego wynikiem będzie podpisanie międzynarodowych umów o wzajemnej współpracy na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Wspólna organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych będzie bodźcem do wzmacniania relacji o charakterze społecznym pomiędzy społecznościami lokalnymi Opola i Ołomuńca. W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące imprezy sportowe: 1. Turniej piłki nożnej szkół średnich w Polsce 2. Obóz sportowy piłki nożnej w Czechach 3. Miting Lekkoatletyczny w Polsce 4.Obóz sportowy piłki nożnej w Polsce 5.Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców w Polsce

Coordinateur

Details

  • 75%   36 670,43
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

6 Participants partenaires