Rechercher des projets européens

lsko – České hudební setkání – Hudební festival F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 2007 (Polsko – České hudební setkání – Hudební festival F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 2007)
Date du début: 30 nov. 2006, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Město Kostelec nad Orlicí chce pokračovat ve spolupráci s polským městem Bielawa podáním společného projektu do programu INTERREG IIIA, jehož název je: Polsko – České hudební setkání – Hudební festival F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 2007. Jedná se o hudební událost, tentokrát propojením reggae a klasické muziky. Festival hudby Reggae Muzyczna Wieża Babel se každoročně koná koncem srpna v Bielawě, festival barokní hudby Tůmův Kostelec se pravidelně odehrává počátkem října v Kostelci n. Orl. Cenné bude vzájemné představení, pojetí a provedení těchto hudebních stylů umělci z partnerské země, obohacení a potěcha mysli a ducha všech zúčasntěných.

Coordinateur

Details

  • 75%   72 705,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires