Rechercher des projets européens

lsko - Česká sportovně hudební slavnost Regalowisko 2006 (Polsko - Česká sportovně hudební slavnost Regalowisko 2006)
Date du début: 14 avr. 2006, Date de fin: 9 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Město Kostelec nad Orlicí, v rámci přeshraniční spolupráce a územního vymezení Euroregionu Glacensis, již delší dobu usiluje o spolupráci s polským partnerským městem. Tím se stává polské město Bielawa, se kterým podává společný projekt spolufinancovaný z programu INTERREG IIIA nazvaný Polsko - Česká sportovně-hudební slavnost Regalowisko 2006.Hudební část se bude konat v Bielawě a sportovní část se uskuteční v Kostelci nad Orlicí. Proběhnou sportovní klání polských a českých týmů ve fotbalu, volejbalu, nohejbalu a orientačním běhu. Tento projekt by se mohl stát pilířem pro vytvoření dlouhodobé spolupráce mezi městy.

Coordinateur

Details

  • 75%   74 040,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires