Rechercher des projets européens

LARP - Fantasy and adventure in Swedish nature
Date du début: 1 mai 2016, Date de fin: 30 sept. 2016 PROJET  TERMINÉ 

Sammanfattning LARP - Fantasy and adventure in Swedish nature. Ungdosmutbyte 2016 14 dagar 60 deltagare Sverige, Italien, Österrike, Storbritannien, Estland, Grekland Projektets mål/syfte. LAJV är ett spel och en metod som inkluderar improvisationsteater, naturupplevelse, intensivt socialt utbyte, kultur- och historiskt utforskande, hantverk och kreativitet - och det bejakar äventyr och fantasi. I denna aktivitet utvecklas många av nyckelkompetenserna. Främst hittar vi något som utgör kärnan i Erasmus+, nämligen socialt inkluderande. Den nordiska lajvtraditionen är känd för just detta - att fostra en attityd där alla deltagare ser och använder varandra som medspelare. Mottagaren har uppmanat de sändande partnerorganisationerna att välja ut deltagare med "färre möjligheter" som i detta koncept kan pröva sin personlighet, inte bara i en ny miljö, utan utifrån andra sociala spelregler. För mottagarföreningen är detta en stor utmaning, men också något vi förberett oss för i två år. Hästekasen Gård Förening har erfarenheten som krävs och nätverket. Vi hoppas kunna sprida denna metod till våra partnerorganisationer. En av delmetoderna kallas "forum theatre", det har också kallats "theatre of the opressed" vilket syftar på att det är en metod där deltagarna prövar olika sätt att agera för att lösa sociala problem. Som i alla bra spel finns en okänd faktor - en känsla av "hur ska det gå". Ungdomar behöver äventyr och att få testa gränserna för sin förmåga och LAJV är en utmärkt plattform för detta. Syftet är att nå högsta kreativt engagemang bland de unga deltagarna med LAJV som metod. De färdigheter vi fokuserar på är. - Självmedvetenhet, Självförtroende. - Att fungera i en multikulturell grupp. - Metoder för beslut och diskussion. - Hur man lär sig nya saker. - Ledarskap. - Berättelseteknik och talarförmåga. Projektets huvudaktivitet/er Med detta projekt vill vi sätta en ny standard vad det gäller LAJV och medvetandegöra och förfina dess kvaliteter. Deltagarna behöver förberedas för själva spelet. Det behövs en serie "workshops" som inkluderar: Agerande, scoutfärdigheter, säkerhetstänkande, byggande med enkla material, sömnad och hantverk, orientering och rörelse i naturen, rytm- och sångövningar, reflektion och utvärdering. De två veckorna avslutas med ett fyra dagar långt spel i en värld vi skapar tillsammans med vår improvisationsförmåga.

Coordinateur

Details

5 Participants partenaires