Rechercher des projets européens

Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych
Date du début: 31 août 2005, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt zakłada ścisłą współpracę partnerów polskich i czeskich w zakresie budowania struktur, metod i narzędzi (Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie) do kreowania oferty turystycznej i kulturalnej Gór Stołowych, wspólnych produktów turystycznych korzystających z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, zintegrowanego systemu informacji wizualnej, wspólnej promocji obszaru. Projekt przewiduje przygotowanie regionu do zaspokajania coraz szerszego zakresu potrzeb odwiedzających go turystów poprzez wykorzystanie zasobów kulturalnych, naturalnych i historycznych Gór Stołowych. Projekt będzie utrwalał współpracę poprzez realizowanie wspólnych projektów przez dzieci i młodzież pogranicza

Coordinateur

Details

  • 75%   110 364,45
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires