Rechercher des projets européens

Krajina česko-polského pohraničí
Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 30 mars 2007 PROJET  TERMINÉ 

Cílem projektu Krajina česko-polského pohraničí je navázání spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Česku a Polsku. Podstatou společného projektu je porovnání historického vývoje české a polské části příhraničního regionu, které provedou přímo žáci a studenti zapojených škol, a to realizací projektových aktivit zakomponovaných přímo do výuky na školách. Mladí lidé se naučí se prezentovat vlastní region a širší veřejnost seznámí s historií našeho i polského regionu. Projekt tak vedle rozvoje hned několika klíčových kompetencí (týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítač. gramotnost, jazykové dovednosti...) podpoří rozvoj vazeb k místu, ve které tito mladí lidé žijí.

Coordinateur

Details

  • 75%   306 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires