Rechercher des projets européens

Kontaktní centrum Česko - Polské hospodářské spolupráce při OHK v Jablonci nad Nisou.
Date du début: 31 mars 2005, Date de fin: 27 févr. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Zřízení Kontaktního centra pro Česko - Polskou hospodářskou spolupráci při Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou a vytvoření místa pro zprostředkování informační podpory pro zahraniční obchodní styky a mezinárodní obchodní spolupráci zaměřenou pro malé a střední podnikatele.

Coordinateur

Details

  • 75%   658 575,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires