Rechercher des projets européens

Konference Veřejné zdraví v ERN
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 30 mai 2006 PROJET  TERMINÉ 

Záměrem projektu je uspořádání konference na které budou představeny jednotlivé systémy ochrany a podpory veřejného zdraví v ERN, priority vlastní i v rámci vzájemné spolupráce se zaměřením zejména na oblast řešení krizových situací. Konference se bude konat 20. a 21.4.2005 v Liberci. Pozváno bude 100 odborníků z české, saské a polské části ERN. Předmětem tohoto projektu je zajištění organizace konference, konferenčního sálu, konferenční techniky, výroba a rozeslání pozvánek, zajištění ubytování a stravování pro české a polské účastníky. Projekt budou souběžně financován z česko-saského fondu malých projektů a bude důsledně zajištěno, aby nedošlo k duplicitě výdajů.

Coordinateur

Details

  • 75%   177 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires