Rechercher des projets européens

Közös Természeti Kincsünk Az Európai Szelídgesztenye (EU-NUT)
Date du début: 30 sept. 2012, Date de fin: 29 avr. 2015 PROJET  TERMINÉ 

A projekt átfogó célja: A természeti értékek és erőforrások közös védelmeStratégiai cél: Az európai szelídgesztenye védelme és a faj (biológiai diverzetásának) sokszínűségének tanulmányozása, feltérképezése, megőrzése.A tervezett projekt a természetes élőhelyek fenntartása, megőrzése, rehabilitációja globális célokhoz kapcsolódik. A településeink környezetében található, jelentős természeti, ökológiai és tájesztétikai, valamint tradicionális értéket képviselő szelídgesztenyes területek megőrzése, revitalizációja, ápolási technológiájuk (tudományos kutatással megalapozott) fejlesztése által. Specifikus célok: -A határmenti térség természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása erdővédelmi és regenerációs beavatkozásokkal és gesztenyés tanösvény, valamint bemutató (referencia) terület kialakításával,- NATURA 2000 területeken folytatott természetközeli kert- és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés. (A kékkői állományok nem tartoznak a NATURA 2000 területekhez),-A helyi gesztenyésekben található védett növény- és állatfajok közös jegyzékének összeállítása./Celkový cieľ: Spoločná starostlivosť o prírodné prostredieStrategický cieľ: Ochrana gaštana jedlého a štúdium (biologickej diverzity) jeho rozmanitosti, zmapovanie a zachovanie druhu.Plánovaný projekt súvisí s globálnymi cieľmi zachovanie, udržanie a rehabilitácia prirodzených areálov. Prostredníctvom rozvoja ochrannej technológie, revitalizácie a zachovania významných prírodných, ekologických a krajinotvorných gaštaníc, ktoré majú v dotknutých územiach bohatú tradíciu. Špecifický cieľ: - Znovuobnovenie a zachovanie prihraničných prírodných území pomocou ochranných a regeneračných zásahov, prostredníctvom náučného chodníka a vytvorením demonštračnej plochy,- Vyvinutie technológie súvisiacej s lesným hospodárením a blízkej prírodným sadom na území NATURA 2000. (Modrokamenské plochy nepatrí do územia NATURA 2000), - Porovnanie záznamov chránených rastlín a živočíchov. Achievements: The settlements on both sides of the border carry a research against the pests of chestnut. Based on the obtained research results, the revival of chestnut cultivation and the prevention of further damage on the level of local population is rising the interest towards local products. The result of the project on the level of installation, cultivation and plant care was the creation of a sample area appropriate for the knowledge transfer. The new nature trail built on the edge of the inhabited area of the city is in itself a pleasant experience, the route runs through chestnut forests providing a wealth of information about chestnuts.

Coordinateur

Details

  • 85%   186 904,80
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website