Rechercher des projets européens

Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése / Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov (EnviroVid)
Date du début: 30 sept. 2012, Date de fin: 29 juin 2015 PROJET  TERMINÉ 

A projekt általános, és átfogó célja a kistérségi/regionális hulladék elhelyezés megoldása valamint a napjainkban sok problémát fölvető energiafüggés helyi szinten történő megoldásának összekapcsolása.Mivel a Projekt határmenti együttműködésen alapuló, közösen fejlesztett infrastruktúra előállítását eredményezi a kutatás fejlesztési kapacitások koordinált használata által, így hozzájárul a program stratégiai céljai érvényesüléséhez. Az együttműködő szlovák és magyar partnerek folyamatos együttműködése és a végtermék közös használata révén erősödik a határ menti területek kutatásban és fejlesztésben megvalósuló integrációja.A pályázat speciális célja egy folyamatosan működő kombinált aprító-keverő-adagoló berendezés, valamint pirolízis reaktor fejlesztése, amely egyszerre képes a kommnuális, és a növényi eredetű, mezőgazdasági valamint erdészeti hulladékot is kezelni. /Všeobecným a komplexným cieľom projektu je vyriešenie problémov okolo nakladania s odpadmi na miestnej/regionálnej úrovni a zároveň riešenie problému energetickej závislosti regiónu. Projekt prispieva k dosiahnutiu strategických cieľov vytýčeného programu, nakoľko výsledkom cezhraničnej spolupráce vznikne koordinovaným využitím výskumno-vývojových kapacít spoločne vylepšená infraštruktúra. Priebežnou spoluprácou maďarských a slovenských partnerov a spoločným využívaním výsledného diela sa zosilní integrácia prihraničných oblastí prejavujúca sa vo výskume a vývoji.Špecifickým cieľom projektu je vývoj kontinuálneho kombinovaného drviaco-miešaco- dávkovacieho zariadenia a vývoj pyrolýzneho reaktora, ktoré dokážu zužitkovať naraz komunálny aj poľnohospodársky rastlinný a lesnícky odpad. Achievements: The project focuses on the development of a new technology that allows the utilization of municipal, agricultural and forestry waste in place, thus providing environmental benefits. In addition, the project and its implementation can also affect the environmental awareness of companies, at the same time can have the effect of increasing interest in renewable energy and related projects, not only by investors of alternative power, but also by governments, small and medium enterprises, and even by residents. The result of the project will be beneficial for the inhabitants of the border areas on the one hand, and will bring environmental benefits on the other hand, since the increased use of renewable energy has an effect on the reduction of carbon dioxide emissions.

Coordinateur

Details

  • 81.1%   810 102,02
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires