Rechercher des projets européens

Key To Your Future
Date du début: 1 juin 2015, Date de fin: 30 nov. 2016 PROJET  TERMINÉ 

A projekt kontextusa/háttere: A Compass Egyesület évek óta aktív EVS küldő és fogadó szervezet , működtet Ifjúsági közösségi teret, információs irodát, ahol a gyermekek és fiatalok számára szervez szabadidős és fejlesztő és oktató programokat. Az EVS önkéntes fogadásával a fogadó szervezet rendszeres tevékenységeinek kíván nemzetközi és interkulturális jelleget adni. Valamennyi kulturális és képességfejlesztő program előkészítésében, lebonyolításában nagy szerepet szán az önkéntesnek, akinek lehetősége van saját kultúrájának, és az országa szokásainak, hagyományainak, értékrendjének a bemutatására és átadására. A pályázatban résztvevő országok: 6- UK, IT, RO, EE, DE, FR,ES Önkéntesek száma: 16 fő. Az önkéntesek a következő programjainkba kapcsolódnak be: 1.) Ability Quest komplex képesség-, és személyiségfejlesztő program 6-18 és 18 év feletti fiatalok számára. A foglalkozásokon a fiatalok a művészet, a sport, környezetvédelem témaköreit dolgozzák fel nem formális tanulási módszerek segítségével, melynek határozott célja, hogy fejlődésüket a nyolc kulcsompetenciák alapján mérni tudják. 2.) Pályaválasztás előtt álló fiatalok munkavállalási képességeinek fejlesztése, pályaorientáció segítése szakemberek bevonásával. 3.) Ifjúsági Információs és Eurodesk iroda heti öt napban fogadja a helyi fiatalokat, biztosítva az ingyenes internet-használatot, EVS tanácsadást, irodai adminisztrációt végez, szabadidős és egyéb programok szervezését végzi. 4. Felkereső ifjúsági munkát végez, iskolákat és óvodát látogat, részt vesz a városi kulturális és sport rendezvényeken, közös programokat szervez a megyében aktív szervezetekkel, intézményekkel. Főbb helyszínek: Kaposvár város, Compass Egyesület Ifjúsági Központja és a Plázában lévő Ifjúsági Információs Irodánk. Ezen kívül a város 9 középiskolája, 2 általános iskola, óvodák, Kaposvár város kulturális és sportrendezvényei, felkereső ifjúsági munka a megyében és partnerségépítés a megyében műkődő civil szervezeti partnereknél. XL Fittlesz sport és szabadidős központban sport programok, workshopok, FLP promoció. 5.. Nostru"- szociális városrehabilitáció Kaposváron: roma kisebbség lakta területen szabadidős programok szervezése, kultúrák közötti kapcsolatépítés 6. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a sport általi nevelést. Rendszeresen tartunk iskolákban, ifjúsági központunkban élménybeszámolókat sportolókkal, edzőkkel, sportolók szüleivel, a városi sport bizottság tagjaival. Célunk a példamutatás és a sport általi nevelés. Amellett, hogy több sportesemény, futóverseny szervezésében, előkészítésében, népszerűsítésében is részt veszünk pl. Kaposvár Dombjai Félmaraton, K&H futás, hazai és külföldi önkéntesinkkel is segítjük a program zavartalan, színvonalas lebonyolítását. Az önkéntesség által a fiatalok megismerik, megszeretik a különböző sportágakat, bepillantást nyerhetnek a munkafolyamatokba, hasznosan töltik szabadidejüket, de eközben a társadalom hasznos részévé is válnak. A projekt nagyban hozzájárul célcsoport és az önkéntesek - az önmegvalósításához, - fejlődéséhez, - az aktív állampolgársághoz, - a társadalmi beilleszkedéshez Emellett kiemelt cél a pályaorientáció elősegítése, de sok esetben a pályakorrekció előtt állók támogatása, készséghiány felszámolása, képességfejlesztés által sikeres átmenet és integrálódás az iskolából a munkaerő-piacra, versenyképesség növelése.Segíteni kíván abban,hogy a célcsoport, önkéntesek képesek legyenek önálló döntéseket hozni és végrehajtani,kezelni tudják a hétköznapi konfliktusokat és kockázatvállalási helyzeteket,a problémákra pozitív megoldásokat találjanak,ezáltal életük irányítását felelősséggel saját kezükbe tudják venni. AA projekt kontextusa/háttere: A Compass Egyesület évek óta aktív EVS küldő és fogadó szervezet , működtet Ifjúsági közösségi teret, információs irodát, ahol a gyermekek és fiatalok számára szervez szabadidős és fejlesztő és oktató programokat. Az EVS önkéntes fogadásával a fogadó szervezet rendszeres tevékenységeinek kíván nemzetközi és interkulturális jelleget adni. Valamennyi kulturális és képességfejlesztő program előkészítésében, lebonyolításában nagy szerepet szán az önkéntesnek, akinek lehetősége van saját kultúrájának, és az országa szokásainak, hagyományainak, értékrendjének a bemutatására és átadására. A pályázatban résztvevő országok: 6- UK, IT, RO, EE, DE, FR,ES Önkéntesek száma: 16 fő.

Coordinateur

Details

7 Participants partenaires