Rechercher des projets européens

Kennisontwikkeling impact toerisme

Met behulp van vergelijkbare onderzoeksgegevens wilden de toeristische diensten voor de acht provincies aan de Vlaams-Nederlandse grens het makkelijker maken een meer uniforme onderzoeksaanpak te gebruiken. Door middel van kennisuitwisseling en toepassing van diverse onderzoeksmethoden kon zo de economische impact van toerisme & recreatie in de grensregio Vlaanderen-Nederland beter in kaart worden gebracht. Het project leidde tot concrete indicatoren waarmee kan worden gemeten, via bestedingen, welke economische effecten ontstaan door welke specifieke vormen van toerisme. Kennisontwikkeling Impact Toerisme was het eerste zogenoemde 'grensbrede' project binnen de Grensregio Vlaanderen-Nederland, dus een project met partners uit alle acht provincies binnen die grensregio. In die zin was het een voorloper op Interreg IV, waarin nog een aantal dergelijke grensbrede projecten ontstonden. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 50.1%   199 101,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

6 Participants partenaires