Rechercher des projets européens

Kemp pro karavany Starý Hrozenkov - sportovište
Date du début: 30 juin 2005, Date de fin: 30 mai 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt reší problematiku zvýšení domácí i zahranicní návštevnosti. Jeho cílem a hlavní aktivitou je dobudování kempu pro karavany a stanování v obci Starý Hrozenkov. Projekt navazuje na první dve etapy obnovy kempu (vybudování prístupu a zpevnených ploch, rekonstrukce chátrajících likus objektu na turistickou ubytovnu) tretí etapou, která reší vybudování 3 koupalište v areálu kempu pro karavany (2 vetší bazény a 1 brouzdalište) a vybudování hrište pro plážový volejbal. Realizací projektu tak vznikne areál nabízející komplexní služby návštevníkum príhranicní oblasti Bílých Karpat. Realizace projektu prispeje k trvale udržitelnému životu v príhrancní oblasti.

Coordinateur

Details

  • 75%   1 499 528,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires