Rechercher des projets européens

Katalog přeshraničních projektů a příležitostí v ERN
Date du début: 31 août 2006, Date de fin: 30 août 2007 PROJET  TERMINÉ 

Záměrem projektu je zvýšit absorpční kapacitu v oblasti české části Euroregionu Nisa týkající se přeshraničních projektů pro období 2007-2013. V rámci projektu bude proveden průzkum možných projektů a příležitostí, identifikace vhodných nostilelů projektu v oblasti infrastruktury, rozvoje hospodářství, životního prostředí, bezpečnosti, lidských zdrojů, kultury, cestovního ruchu. Předmětem tohoto projektu je dále prověření partnerství na straně polské, zajištění tlumočení, odborného vedení setkání, přípravu projektů do formy katalogu a umístění katalogu na internetové stránky. Nositelé budoucích projektů budou současně informování o vhodném postupu v přípravě jeich projektů.

Coordinateur

Details

  • 75%   540 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires