Rechercher des projets européens

Joint Port Security Plans for Ghent and Zeeland Seaports (Koppeling veiligheidsplannen havengebied Gent en Zeeland Seaports)

Centraal in dit project stond het verbeteren van de veiligheid in het enige grensoverschrijdende havengebied in de Euregio èn ter wereld: het havengebied Gent-Terneuzen. Koppeling Veiligheidsplannen kan worden gezien als de eerste concrete samenwerking tussen de havens, voortgekomen uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports De initiatieven ter verbetering van de veiligheid waren zowel gericht op de bedrijven in het gebied als op de omgeving. Doordat deze veiligheid in het totale gebied een planmatige benadering miste en informatie- en communicatiemogelijkheden met de overheden en betrokken instanties en organisaties zeer ingewikkeld lag, was communiceren vaak moeilijk. Men ging er ook vanuit dat er economische voordelen mogelijk waren indien de overheid beter voorbereid was en adequater kon reageren op crisissituaties. De economische belangen, potentiële veiligheid en rampenplanning gingen in dit project gelijk op. De bestaande veiligheidsplannen aan beide zijden van de grens werden dus uiteindelijk zonder problemen aan elkaar gekoppeld en gebundeld tot één grensoverschrijdend veiligheidsplan. Vanzelfsprekend werden in de opmaak van dit veiligheidsplan zowel de Vakgroep Veiligheid als het overleg van de Kanaalzonegemeenten intensief betrokken; deze overheden hebben immers de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de veiligheid, ook in de havengebieden. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 51.4%   186 670,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

9 Participants partenaires