Rechercher des projets européens

Ještěd 2006
Date du début: 14 janv. 2006, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Ještěd je soubor širokých kulturně-sportovně-společenských aktivit (ještědské slavnosti) určených veřejnosti, navazuje na tři předešlé úspěšné ročníky (konané každoročně od roku 2003) a je oslavou významné stavby tohoto regionu. Smyslem akce je nejen uspořádat slavnosti vázající se k významné stavbě, ale především povzbudit cestovní ruch a představit Ještěd nejen jako dominantu Libereckého kraje, ale celého trojzemí.

Coordinateur

Details

  • 69.7%   447 836,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires