Rechercher des projets européens

Jämt-Trönderskt musiksamarbete
Date du début: 11 janv. 2010, Date de fin: 29 juin 2010 PROJET  TERMINÉ 

Detta initieringsprojekt ska skapa en gränsöverskridande organisation som ska lägga grunden för ett större samarbete inom det musikaliska området. Mellan Tröndelagsfylkena och Jämtland/Härjedalen har det förekommit sporadiska samarbeten inom det musikaliska fältet. Ofta har det handlat om solistmedverkan, Östersunds Orkesterförening och norsk solist. Det finns dock möjligheter att skapa långvariga och större samarbetsmöjligheter. Initieringsprojektet ska undersöka möjligheterna att skapa en organisation inom det musikaliska området som ska rymma gränsöverskridande lösningar för regionala musikproduktioner. Endast svensk stödmottagare.

Coordinateur

Details

  • 94.5%   3 800,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website