Rechercher des projets européens

Interregional cooperation within munijcipal auditing (Interregionalt samarbetsprojekt inom kommunal revision)
Date du début: 31 juil. 2003, Date de fin: 29 juin 2004 PROJET  TERMINÉ 

Integration mellan institutionerna skall uppnås genom att projektet ska bidra till enhetliga regler, arbetsorganisation och metoder som därmed skapar förutsättningar för och underlättar utveckling och etablering av: gemensamma utbildningsinsatser, revisionsstandards, gränsöverskridande granskningar och utbyte av personal samt informella nätverk.

Coordinateur

Details