Rechercher des projets européens

Internationale Buslinie: Telč – Dačice – Slavonice – Dobersberg – Karlstein a.d. Thaya – Raabs a.d. Thaya Buslinie (Teilstück) zur Anbindung an das nationale ÖV Netz: Dobersberg - Waidhofen a.d. Thaya (Erreichbarkeit verbindet)
Date du début: 18 août 2011, Date de fin: 30 déc. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Coordinateur

Details

  • 75%   362 156,00
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires