Rechercher des projets européens

International social insurance training (Internationell socialförsäkring)
Date du début: 30 nov. 2001, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Projektet omfattar utbildning (två kurser om vardera 5 poäng) för försäkringsadministratörer på svensk och norsk sida av gränsen, vidare kommer ett nätpedagogiskt och administrativt stödsystem att utvecklas för varje studiegrupp.

Coordinateur

Details