Rechercher des projets européens

Internationaal Netwerkburo
Date du début: 31 mars 2016, Date de fin: 31 août 2018 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): Sustainable improvement of the vitality of the economy and employment of our border region as well as support of cross border entrepreneurship of small and medium sized companies in the Achterhoek region and the adjacent region in Germany. To achieve this, in both the municipalities of Oude-IJsselstreek and Bocholt a servicecentre will be realised, as well as an Expertcentre in Bocholt. At the Expertcentre a Matchmaker in posession of the necessary skills and a cross border network will be stationed. This person will function as 'advisor' and 'matchmaker'. In addition, information meetings on current topics will be organised for entrepreneurs. Duurzame verbetering van de economische vitaliteit en werkgelegenheid van onze grensregio en bevordering van het grensoverschrijdend ondernemen van ondernemingen (MKB) uit de regio Achterhoek en ondernemingen (KMU) uit de aangrenzende regio's in Duitsland. Hiertoe worden aan weerszijden van de grens aanlooppunten (servicecentra) opgezet, en één expertisecentrum in Bocholt. Op dit expertisecentrum wordt een Matchmaker aangesteld die over de expertise en het netwerk beschikt om op te treden als 'adviesmakelaar' en als 'matchmaker' te fungeren.Daarnaast worden thematische bijeenkomsten georganiseerd om actuele onderwerpen te behandelen.

Coordinateur

Details

  • 49.8%   116 674,20
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires