Rechercher des projets européens

Integrovaný informační systém
Date du début: 31 juil. 2006, Date de fin: 30 juil. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Podstatou projektu je vytvořit kompletní podklady pro realizaci Integrovaného informačního systému v regionu Jesenicka a příslušného polského příhraničí. Projekt vytváří pracovní místo koordinátora projektu, jehož úkolem bude sběr informací v česko polském příhraničí o nabídce různých subjektů v oblasti služeb pro veřejnost (školy, MŠ, municipality, neziskové organizace apod.). Koordinátor bude oslovovat jednotlivé subjekty s cílem vytvořit přeshraniční síť usnadňující vzájemnou komunikaci. Vytvořená databáze bude sloužit jak občanům oblasti, tak organizacím při navazování partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci různých projektů. Cílem projektu je posílit přeshraniční spolupráci.

Coordinateur

Details

  • 75%   354 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires