Rechercher des projets européens

Integrerad kompetensutveckling i partnerskap
Date du début: 30 juin 2008, Date de fin: 29 juin 2011 PROJET  TERMINÉ 

Det förväntande resultatet av projektet är att ett mera formellt partnerskap bildas mellan de akademiska institutionerna och viktiga regionala och lokala organ. Den modell för samverkan som utvecklas mellan Högskolan i Hedmark och Karlstads universitet bör bli bestående så att norsksvenska Master of Public Administration-utbildningar kan genomföras utan försvårande gränshinder. Projektet förväntar att rekryteringen av ledare över riksgränsen ska öka. Förhoppningen är att de unga människor som inbjuds att delta i de öppna programmen blir stimulerade att söka sig till offentlig sektor.

Coordinateur

Details

  • 26.3%   100 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website