Rechercher des projets européens

Institucionální spolupráce mezi Městskými kulturními zařízeními Jeseník a Nyským domem kultury v Nyse
Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 29 juin 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projekt spočívá ve zpracování a společné realizaci strategie rozvoje spočívající v uspořádání cyklu úkolů zaměřených na institucionální spolupráci mezi kulturními zařízeními v Polsku (Nysa) a České republice (Jeseník). V rámci tříletého projektu budou na obou stranách hranice realizována následující opatření: stáže polských a český odborných zaměstnanců a uměleckých instruktorů, společné umělecké workshopy pro 2 skupiny z každé instituce (vedené společně polsko-českými instruktory pomocí teleinformačního mostu a prostřednictvím přímých společných aktivit), dále to budou společné aktivity a výměny mládeže. Projekt bude shrnut na přeshraniční konferenci s účastí zástupců institucí společenského dialogu nejenom z Jeseníku nebo Nysy, ale také z jiných regionů v oblasti podpory, se kterými bude v průběhu trvání projektu udržován kontakt za účelem výměny zkušeností a propagace dobré praxe přeshraniční spolupráce (prostřednictvím např. newsletterů).Kromě toho projekt předpokládá realizaci cyklu dvoujazyčných audiovizuálních materiálů týkajících se spolupráce partnerských institucí, neboli každodenní práce instruktorů, uměleckých aktivit, spolupráce s jinými institucemi, filmové prezentace akcí a prvky výuky praktických jazykových obratů (terminologie spojená s každodenní prací kulturních domů) určených k odvysílání v místních kabelových televizích a na internetu. Tyto materiály poslouží k posílení vazeb mezi institucemi a k propagaci jejich činnosti a programu polsko-české přeshraniční spolupráce. Široce pojatá informační opatření přispějí také k prohloubení spolupráce mezi kulturními zařízeními na obou stranách hranice, jakožto organizacemi samospráv působícími ve stejné oblasti.

Coordinateur

Details

  • 85%   146 376,80
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires