Rechercher des projets européens

Instalace solárního systému v Nezdenicích
Date du début: 30 juil. 2005, Date de fin: 30 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt reší instalaci 2 kusu solárních systému a jejich napojení do rozvodu teplé užitkové vody ve dvou kotelnách domova duchodcu, které zajištují dosud ohrev teplé užitkové vody pomocí ohrívacu na zemní plyn. V kotelne v pavilonu A jsou instalovány 2 zásobníky , každý o objemu 280 l a výkonu 49 kW a v kotelne objektu D jeden o velikosti 300 l a výkonu 146 kW. Pro objekt A je navržen systém 15-ti vakuových kolektoru o výkonu 37,5 kW a pro objekt D systém 12-ti vakuových kolektoru o výkonu 30 kW. Pro ohrev TUV budou v obou kotelnách instalovány 2 zásobníky o velikosti 1000 l. Solární kolektory budou umísteny ve trech radách za sebou na jihovýchodních strechách pod úhlem 45 stupnu . Instalované obnovitelné zdroje zefektivní energetické hospodarení budov v majetku Zlínského kraje spravovaného Sociálními službami Uherské Hradište, které jsou príspevkovou organizací kraje, adresa Štepnická 1139 Uherské Hradište a místo realizace investice je Domov duchodcu Nezdenice cp. 233. Realizací projektu dojde ke snížení spotreby zemního plynu a tím i ke snížení provozních nákladu domova. Projekt reší efektivní hospodarení s energií, zvyšuje procento využití obnovitelnách zdroju a prispeje k zlepšení kvality životního prostredí v príhranicním regionu. Projekt prispeje ke snížení emisí NOx o 9 kg a emisí CO2 o 9 tun rocne.Projekt je pripravován ve spolupráci s Domovem duchodcu v Nové Bošáci, který je nejbližším domovem na druhé strane hranice a reší obdobné problémy jako vedení Domova v Nezdenicích, reditel PaeDr.Guzon vítá veškeré zkušenosti a projekty pro snížení energetické nárocnosti.

Coordinateur

Details

  • 75%   1 499 910,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires