Rechercher des projets européens

Inre Skandinavien Export4Seasons
Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 30 déc. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projektets övergripande mål är att exportandelen för respektive region ska öka med 5 %. Export4seasons vill verka för att öka antalet exportmogna företag i regionen och tillgängligheten till området. Projektet ska jobba med konkreta kunskapsutvecklande aktiviteter inom export och hållbar turism. Export4seasonska öka attraktionskraften genom åtgärder inom affärs- produkt- och marknadsutveckling (avsedd för prioriterade marknader och målgrupper) med stor vikt lagd på säsongsförlängning och hållbarhet. Projektets målgrupp är turistföretag i området som vill skapa tillväxt genom ökad export

Coordinateur

Details

  • 30.8%   554 400,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website