Rechercher des projets européens

ilotprojekt grensekommune - samarbeid over grensen, kommunene Meråker og Åre (Pilotprojekt grensekommune - samarbeid over grensen, kommunene Meråker og Åre)
Date du début: 31 août 2002, Date de fin: 30 déc. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Åre och Meråker kommuner har sporadiskt haft samarbete med varandra under ett antal år. Samarbetet har dock inte resulterat i mera kontinuerliga kontakter, eller systematiserat samarbete mellan grannkommunerna. Båda kommuner är eniga om att de skulle tjäna på ett fördjupat samarbete sinsemellan. Projektet är inriktat på att dels skapa en plattform/struktur för samarbete, dels att skapa nätverk inom olika sakområden, t ex primärnäringarna, hälsoområdet, skola och kultur. Inom primärnäringarna kommer möjligheter att samarbeta inom köttproduktion/förädling att undersökas, då det på Norsk sida finns stor kompetens inom området. Inom hälsa kommer t ex möjligheter för svenskar att nyttja kurbadet i Meråker undersökas. Samarbetsområden inom administrationerna/politiken kommer också att undersökas.

Coordinateur

Details