Rechercher des projets européens

IGS Intermodala-Godstransporter-Statistik
Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 30 août 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projektet ska undersöka transportmönstret i gränsregionen och analysera fördelar med ökad intermodalitet, dvs. växling mellan olika transportsätt såsom lastbil, järnväg, luft- och sjöfart.Målsättningen är att se hur gränsöverskridande godstransporter kan optimeras med hänsyn tagen till strävan efter hållbar utveckling. Resultatet ska sedan spridas till de olika intressenterna/aktörerna i gränsregionen. Området Gränslöst Samarbete har högst transportbelastning av samtliga gränsregioner i Sverige och Norge. Effektivare utnyttjande av godstransporter ger fördelar ur såväl miljö som transportsynpunkt. Projektet bidrar till utveckling av ett effektivare och mer bärkraftigt näringsliv för gränsregionen.

Details

  • 30.9%   219 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website