Rechercher des projets européens

hospital sjukvård i Kvarkenområdet (Prehospital sjukvård i Kvarkenområdet)

Projektets mål är att jämföra nuvarande organisationer, erfarenheter och logistik kring närmaste sjukhus och universitetssjukhus. Genom att göra detta kan organisationerna utvecklas för att fungera optimalt och för att kunna göra en positiv förändring för användaren dvs. patienten och de prehospitala organisationerna i de båda länderna.

Coordinateur

Details

  • 50%   455 135,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

2 Participants partenaires