Rechercher des projets européens

Hornoslezské slavnosti - Krnov 2006
Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

Hornoslezské slavnosti jsou tradiční společensko kulturní akcí dvou partnerských měst - Krnova a polských Glubczycz. V pořadatelství slavností se obě města pravidelně rok co rok střídají, takže v každém z měst se vlastně jedná o bienále. Slavnosti spočívají v prezentaci polské a české kultury (hudba, tanec, tradiční řemesla...), nabídce zábavního odpoledne pro obyvatele obou měst, v setkávání zástupců měst a společných sportovních akcích. Od roku 2001 jsou k účasti zváni i zástupci dalšího polského partnerského města Prudniku. 16. ročník 2006 bude výjimečný tím, že se do aktivit slavností zapojí ještě třetí polské město Otmuchow, s nímž se oficiální spolupráce právě rodí.

Coordinateur

Details

  • 68.9%   155 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires