Rechercher des projets européens

Historieturism I Kvarken

Syftet är att skapa en historieturismrutt genom Österbotten och Västerbotten samt utveckla gränsöverskridande turismprodukter inom de två stora krigens tema. Produktutvecklingen grundas på historisk fackkunskap och deltagande projektaktörer får en gemensam specialanpassad utbildning. Upplevelseprogram och turismtjänster kopplas till ruttens temapaket. Gemensam marknadsföring utvecklas samt en permanent organisation för långsiktig utveckling av historieturism i Österbotten och Västerbotten

Coordinateur

Details

  • 35.3%   4 663 357,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

5 Participants partenaires