Rechercher des projets européens

Historical marketplaces in the Nordic Gröna bältet (Historiske Markeder i Nordens Grønne Belte)
Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Handeln mellan Jämtlands län och Tröndelags fylken har en tusenårig historia. Forböndernas resor mellan marknaderna i Levanger och Gregoriemarknaden på Frösön samt till Rörösmarknaden lade grunden för dagens marknader. De tre marknaderna Marsimartnan (Levanger), Rörosmarknaden och Gregoriemarknaden (Östersund) genomförs mellan vecka 8 och 10 varje år. Marknaderna behöver utvecklas vad gäller kvalitetsinnehåll och kringaktiviteter med tillvaratagande av alla de historiska och kulturella värden som redan finns. Likaså behöver de uråldriga förbindelserna öst-väst förnyas/förstärkas. Som grund för dessa åtgärder behöver de tre marknadernas, städernas och regionens gemensamma historia och kultur identifieras och nyttjas.

Coordinateur

Details