Rechercher des projets européens

Hemma i Botnia

Projektet har för avskit att skapa en modell och ett verktyg för att öka möjligheterna för äldre människor att bo hemma genom bland annat förebyggande hembesök. I arbetet med modellen används bland annat material från Gerda-databasen som utvecklats i de tidigare Gerda-projekten.

Coordinateur

Details

  • 49%   127 639,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires