Rechercher des projets européens

Hasiči NEJEN sobě
Date du début: 24 oct. 2007, Date de fin: 23 mai 2008 PROJET  TERMINÉ 

Projektem a realizací aktivit v něm popsaných zejména chceme prohloubit a upevnit spolupráci českých a polských hasičů v příhraniční oblasti. Projekt zahrnuje celkem 2 realizované aktivity. První z nich je svatofloriánské setkání hasičů. Jde o pravidelné setkání praporů a zástav dobrovolných hasičů z příhraničních obcí okresu Opava a gminy Kietrz. Tradiční akce hasičů na Hlučínsku pořádána rok co rok v květnu ke svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Druhá akce s názvem Moravská brána zahrnuje rovněž tradiční setkání a soutěžení polských a českých hasičů v disciplíně požární útok a další disciplíně, která má zejména zábavný podtext. Celkově se bude jednat již o 13 ročník této soutěže.

Coordinateur

Details

  • 75%   119 610,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires